1983 D'JONGESELLESTEIER

     

" D'Jongesellesteier"

eng Comédie an 3-Akten

den 5. an 6. November 1983 zu Wëntger an der Sportshaal

 

 

 

 

gespillt honn: Boever Gaby, Berscheid Romain, Kettmann Mady, Wagner Josy, Felten Raymond, Goebel Netty, Koos Vic,

Regie: Jos Molitor