1986 URLAUB BEIM PÉITRUS

     

"Urlaub vom Péitrus"

engt Bauerestéck  an 3-Akten, iwersaat vom Robert Clees

den 8.an 9. November 1986 zu Wëntger an der Sportshaal

gespillt honn:  Berscheid Chantal, Hanesch Frantz, Koos Vic, Asselborn Mady, Meyers Luss, Koob Pierre, Goebel Netty, Felten Raymond.

den Fluesterer Asselborn Claude, d'Maquilleuse Hanesch Marianne, den Regisseur Jos Molitor.