1992 WAAT EEN SCHWINDEL

     

"Waat een Schwindel"

eng Comédie an 3-Akten

den 7. an 8. November 1992 zu Wëntger an der Sportshall

den 24. Januar 1993 zu Esch am Theater

 

Gespillt honn: Bewer Maryse, Koos Vic, Schmitz Mick, Schmitz J.-Marie, Hanesch Frantz,

 Meyers Luss, Mutsch Mady, Goebel Netty, Thielen Romain.

 Jans Marco, Hanesch Marianne, Mutsch Mario.